top of page

Polityka Prywatności

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej. Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas priorytetem. Poniżej znajdziesz informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej.

1. Administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

PHU SKALA Wielgos Stanisław

NIP: 7921493260

Ludwika Mierosławskiego 14, Przemyśl

(+48) 577 533 530

skala.biuro@wp.pl

 

2. Przetwarzanie danych osobowych

a. Ogólne informacje

Podczas korzystania z naszej strony internetowej, gromadzimy pewne dane o Twoim zachowaniu na stronie. Te dane to adres IP, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, strona, z której przyszedłeś, strony, które odwiedzasz na naszej stronie, data i czas wizyty, oraz inne podobne dane i informacje. Dane te są zbierane w celu poprawienia jakości świadczonych usług.

b. Formularz kontaktowy

Kiedy wysyłasz nam wiadomość za pomocą formularza kontaktowego, gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe, które nam podałeś. Mogą to być imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i inne dane, które wprowadziłeś w formularzu. Przetwarzamy te dane w celu odpowiedzi na Twoje zapytania.

3. Prawa osoby, której dane dotyczą

a. Prawo dostępu (art. 15 RODO): masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli tak, masz prawo dostępu do tych danych i informacji, które są wymienione w art. 15 RODO.

b. Prawo do sprostowania (art. 16 RODO): masz prawo żądać od nas niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, oraz do uzupełnienia danych osobowych, które są niekompletne.

c. Prawo do usunięcia (art. 17 RODO): masz prawo żądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeżeli występują przesłanki wymienione w art. 17 RODO.

d. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO): masz prawo żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli występują warunki wymienione w art. 18 RODO.

e. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO): masz prawo otrzymać od nas w strukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania przez maszynę formacie Twoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, oraz masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych bez przeszkód z naszej strony.

f. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO): masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią.

g. Prawo do cofnięcia zgody (art. 7 RODO): masz prawo cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

h. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO): masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Wszelkie żądania wynikające z egzekwowania wyżej wymienionych praw prosimy kierować na adres e-mail: skala.biuro@wp.pl.

4. Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo. W szczególności przetwarzamy Twoje dane osobowe, jeżeli:

a. Wyraziłeś na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

b. Jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jesteś, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

c. Jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

d. Jest to niezbędne do ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO)

e. Jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią, o ile nie przeważają nad nimi interesy lub prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, lub przez okres wymagany przez prawo.

6. Bezpieczeństwo danych

Nasza strona jest hostowana na platformie Wix.com. Wix.com dostarcza nam platformę online, która pozwala nam reklamować i sprzedawać nasze produkty i usługi. Twoje dane mogą być przechowywane na serwerach Wix.com, w bazach danych i w aplikacjach Wix.com. Dane te znajdują się na zabezpieczonych serwerach za zaporą ogniową.

7. Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Aktualną wersję Polityki Prywatności znajdziesz zawsze na naszej stronie internetowej.

bottom of page